Zgodovina

Ideja o ustanovitvi evropske študentske organizacije za študente elektrotehnike se je rodila leta 1958, pripravljalna srečanja pa so se začela šele leta 1963 v Parizu v Franciji. Tako je bil leta 1964 v Berlinu ustanovljen EURIELEC. Cilji društva so bili spodbujanje povezavanja študentov elektrotehnike iz cele Evrope, izmenjava informacij glede možnosti študija in organiziranje ekskurzij z drugimi elektrotehniškimi fakultetami. Uradni jezik EURIELEC-a je bil francoščina, na kongresu leta 1968 pa je bil spremenjen v angleščino.

Do leta 1984 se je rodila ideja EESTEC. Leto kasneje so leta 1985 predstavniki treh nizozemskih študentskih združenj ETV (Delft), Thor (Eindhoven) in Scintilla (Enschede), ki so sestavljali Committee for International Contacts (CIC), napisali pismo starim lokalnim komitejem (NatCom) EURIELEC-a. "Od leta 1966 do leta 1971 je obstajalo evropsko društvo študentov elektrotehnike (EURIELEC), v tem času se je študentsko gibanje spremenilo in društvo je glede na statute propadlo. Tvoja študentska zveza je bila članica tega Eurieleca. ". V tem dopisu so se zavzeli, da bi ponovno povezali bivše članice EURIELEC-a, "pod okriljem obstoječega društva, kot sta IEEE ali ERUEL". Razmišljali so o letnem srečanju v eni od pridruženih držav. Prvi kongres EESTEC je bil organiziran leta 1986 v Eindhovnu na Nizozemskem. Organiziran je bil za 50 udeležencev iz 33 različnih mest, v 17 različnih evropskih državah. Takrat še ni bilo lokalnih komitejev, uvedeni so bili šele leto kasneje s starim imenom NatCom (National Committee - nacionalni komite). Več